Nad Mylvaganam

London, UK

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jun 08 2021 602 151

Sessions

2021 2022 2023 2024
110 224 180 84

Milestones

# Number of session Date
1 10 2021-06-25 15:00:00
2 50 2021-09-05 18:30:00
3 100 2021-11-28 22:30:00
4 100 2021-11-28 22:30:00
5 150 2022-02-26 21:00:00
6 150 2022-02-26 21:00:00
7 200 2022-06-12 23:30:00
8 250 2022-07-31 15:00:00
9 250 2022-07-31 15:00:00
10 300 2022-10-21 13:59:37
11 350 2023-01-13 11:30:00
12 400 2023-07-24 16:30:00
13 450 2023-09-23 16:30:00
14 500 2023-11-26 15:00:00
15 550 2024-02-27 18:00:00
16 600 2024-04-27 09:00:00

Biography

My name is Nad, born in Sri Lanka, brought up in Norway, and educated in the UK. I am the Director of a Non-Governmental Organisation (NGO) which trains young people to become future leaders. I am also a teacher of English, IT, and Maths. I enjoy travelling, gardening, and following football, cricket, and Formula 1. I have been to Vietnam many times and travelled to many places in the country. I have also started learning Vietnamese and hope to be able to become a fluent speaker one day. I have taught English as a volunteer for the past 14 years, both online, as well as in person. I look forward to teaching you and hope to improve your conversational skills.

Testimonials

Updating

Students taught

# Student Number of session
1 [414] Ho Thi Den 37
2 [582] Đào Thị Hồng Phi 32
3 [546] Phạm Thị Thu Hằng 28
4 [580] Trần Bích Hiền 27
5 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 25
6 [848] Ngọc Đỉnh 20
7 [823] Trần Đặng Như Quỳnh 19
8 [803] Lê Thị Kim Bằng 18
9 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 15
10 [836] VO THI MY OANH 14
11 [847] Trương Minh Liền 14
12 [727] BUI THI DUNG 13
13 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 12
14 [812] Võ Thị Chúc Linh 11
15 [579] Trần Thị Kim Liên 11
16 [287] Lê Thị Khánh Huyền 10
17 [824] Doan Thi Nhung 9
18 [627] Phạm Thị Mỹ Lệ 8
19 [333] Y Rem 8
20 [393] Lê Thị Xuân Trinh 8
21 [224] Thị Ý Nhi Hồ 7
22 [541] Nguyen Thi Linh Trang 6
23 [360] Võ Hoàng Duyên 6
24 [676] Nguyễn Thị Tuyết Lê 5
25 [884] Ho Thi Tai 5
26 [895] Sang Ho Thi 5
27 [671] Vien Nguyen 5
28 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 5
29 [830] Nguyễn Hoài Nam 5
30 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 5
31 [543] Thai Thi Ngoc Linh 5
32 [383] Le Quang Vinh 5
33 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 5
34 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 4
35 [811] Nguyen Huong Nhi 4
36 [467] Tăng Thị Sao Mai 4
37 [807] Nguyễn Văn Tuấn 4
38 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 4
39 [872] Phan Nhat Tien 4
40 [903] Hồ Thị Hằng 4
41 [734] Hoang Trung Quan 4
42 [878] Trinh Khanh Linh 4
43 [594] TRAN THI THU HA 4
44 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 4
45 [871] Y Âm 4
46 [661] Trần Linh 3
47 [859] NGUYỄN THỊ THÙY LINH 3
48 [486] Hoang Thi Huyen Linh 3
49 [523] Vo Thi Nhu Quynh 3
50 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 3
51 [806] Ha Thi Van Giang 3
52 [656] Hoàng Tuấn Minh 3
53 [891] Phạm Phú Sĩ 2
54 [500] Nguyen Thi Thu Huyen 2
55 [385] Mai Kim Tiến 2
56 [856] Bùi Thị Tuyết 2
57 [577] Do Thi Ngoc Huyen 2
58 [877] Phan Thuy Nhung 2
59 [738] Phạm Văn Hùng 2
60 [459] Nguyen Viet Anh 2
61 [861] Khuat Thi Trang 2
62 [897] Nguyễn Minh Thư 2
63 [636] Trần Thị Như Mai 2
64 [860] Nguyễn Thành Long 2
65 [593] Lê Thị Minh Thư 2
66 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 2
67 [704] Pham Thi Huyen Suong 2
68 [518] Lê Trần Nhật Tân 2
69 [858] NGUYEN XUAN KIET 2
70 [894] Nguyen Thuy Van Phi 2
71 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 2
72 [502] Trương Thanh Mai 2
73 [630] D Jung 2
74 [898] Huyen Ho Mai 2
75 [535] Kea Nhor 1
76 [499] Đinh Thị Yến Nhi 1
77 [522] Nguyễn Thị Vân Lam 1
78 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
79 [142] LINH PHAN 1
80 [874] Phan Luu Kim Chi 1
81 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 1
82 [695] ĐẶNG VĂN BÌNH 1
83 [587] Bùi Thanh Nga 1
84 [367] Hồ Thị Bờ 1
85 [728] Hoàng Anh Dũng 1
86 [283] Trang Trinh 1
87 [887] Dang Trung 1
88 [586] Cao Thị Thanh Phương 1
89 [347] Tran Thi Minh Nguyet 1
90 [832] Nguyen Ngoc Xuan Mai 1
91 [458] Hồ Khánh Huyền 1
92 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
93 [309] Trần Minh Đại 1
94 [529] Somnak Kalan 1
95 [851] LE THI PHUONG 1
96 [289] Ngan Nguyen 1
97 [624] Trần Lam Trường 1
98 [865] Võ Thị Kim Lợi 1
99 [362] Le Thi My Loan 1
100 [554] Nguyễn Chí Thi 1
101 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 1
102 [890] TRAN LINH GIANG 1
103 [363] Đào Thu Thủy 1
104 [723] Lê Hữu Đại 1
105 [605] Le Thi Ha 1
106 [097] Huong Nguyen 1
107 [484] Le Thi Trinh 1
108 [487] NGUYỄN THỊ DIỄM 1
109 [392] Nguyen Thi Thang 1
110 [389] Trần Thị Hằng 1
111 [876] Ho Anh Thien 1
112 [454] Đoàn Thị Kiều Oanh 1
113 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
114 [886] TRAN QUOC DAT 1
115 [576] Mai Lê Ngân 1
116 [736] Duong Thi My Phung 1
117 [263] Đặng Đình Đức 1
118 [616] Pham Thi Phu Hoa 1
119 [475] TRAN THI TUYET TRINH 1
120 [855] BUI KIM CHI 1
121 [552] Đặng Thị Tâm 1
122 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
123 [621] Lê Nguyễn Phương Linh 1
124 [387] Trần Thị Tú Nhi 1
125 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
126 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
127 [503] Hàn Hồng Nhung 1
128 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
129 [853] Lê Thị Mai Hòa 1
130 [544] Phạm Thị Bảo Khanh 1
131 [717] Đặng Văn Viễn 1
132 [660] 21. Cao Phương Ngọc 1
133 [583] Doan Thi My Hanh 1
134 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
135 [463] DUONG THI YEN 1
136 [407] Cao Thi Thanh 1
137 [885] Nguyễn Mạnh Việt 1
138 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
139 [658] Tran Vo Khanh Vy 1
140 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 1
141 [195] My Diem Duong 1
142 [641] Dat Tien 1
143 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
144 [698] Le Thi Thanh 1
145 [464] Hồ Thị Hươu 1
146 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
147 [708] NGUYEN DINH NGHIEM 1
148 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 1
149 [276] Phan Thị Hồng Ngọc 1
150 [685] LE THI THOM 1
151 [145] Lê Truyền 1