Bill Wilson

Underhill, Vermont, USA

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Mar 28 2020 799 224

Sessions

2020 2021 2022 2023 2024
139 201 185 201 104

Milestones

# Number of session Date
1 10 2020-05-28 16:00:00
2 50 2020-08-06 16:00:00
3 100 2020-10-23 17:00:00
4 150 2021-01-21 17:00:00
5 200 2021-04-20 16:00:00
6 250 2021-07-16 17:00:00
7 300 2021-10-19 16:00:00
8 300 2021-10-19 16:00:00
9 350 2022-01-18 17:00:00
10 400 2022-04-19 16:00:00
11 450 2022-07-13 16:00:00
12 500 2022-11-02 09:00:00
13 550 2023-02-15 08:00:00
14 600 2023-05-16 08:30:00
15 600 2023-05-16 08:30:00
16 650 2023-08-22 10:00:00
17 700 2023-11-07 10:00:00
18 750 2024-01-25 08:30:00

Biography

I live in Vermont, USA (about 150 kilometers south of Montreal, Canada). I spent most of my career teaching international relations at Saint Michael's college but also received a degree in Teaching English to Speakers of other Languages (TESOL).  For my practical training in TESOL I spent six months, along with my wife, Mary, teaching English at the National University - Hanoi.  My interest on teaching English began when I spent a year in Da Nang, Vietnam during the war (1965) and taught an adult class in English as well as speaking to students at Phan Chu Trinh high school.    

Testimonials

"A Better Vietnam" is more than "English for Vietnamese": it develops a dialogue across language and culture that can enhance human understanding in profound ways. I am excited by this electronic opportunity to help students gain more English and understand a little more about America as well.

Focus of teaching

Conversation leads to communication --- a comfortable atmosphere

Students taught

# Student Number of session
1 [537] Nguyễn Trọng Quang Trung 37
2 [848] Ngọc Đỉnh 36
3 [270] Lê Thị Mai Nhung 34
4 [506] Trương Hoàng Trâm Anh 32
5 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 26
6 [656] Hoàng Tuấn Minh 26
7 [737] Ha Truc Vien 19
8 [262] Nguyễn Thị Phương 17
9 [596] Vannida Vilaychaleun 16
10 [264] Nguyen Quang Khanh Linh 15
11 [187] Nhân Trần 15
12 [263] Đặng Đình Đức 13
13 [007] Châu Trần 12
14 [149] Đặng Hồng Dược Thảo 12
15 [385] Mai Kim Tiến 12
16 [043] Lê Thị Ngọc Uyên 12
17 [034] Trần Anh Thư 10
18 [718] TRẦN PHƯƠNG NHI 10
19 [074] Phuong Hoang 10
20 [466] Nguyen Hoang Khanh 10
21 [739] Thái Thị Ngọc Dung 9
22 [363] Đào Thu Thủy 9
23 [870] TRẦN THÀNH LUÂN 8
24 [833] Nguyễn Thị Hồng Ngọc 8
25 [061] Mây Hồ 8
26 [624] Trần Lam Trường 8
27 [892] Phan Tran Thi Anh Thu 7
28 [287] Lê Thị Khánh Huyền 7
29 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 7
30 [221] Thu Trang Hồ Thị 6
31 [562] Nguyễn Trọng Hiếu 6
32 [392] Nguyen Thi Thang 6
33 [468] Nguyen Thi Thu 5
34 [092] Thân Thị Chung 5
35 [577] Do Thi Ngoc Huyen 5
36 [654] Bùi Đoàn Nhả Linh 5
37 [382] Nguyễn Thanh Thúy 5
38 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 5
39 [830] Nguyễn Hoài Nam 5
40 [586] Cao Thị Thanh Phương 5
41 [142] LINH PHAN 5
42 [393] Lê Thị Xuân Trinh 5
43 [499] Đinh Thị Yến Nhi 4
44 [289] Ngan Nguyen 4
45 [824] Doan Thi Nhung 4
46 [383] Le Quang Vinh 4
47 [863] Vo Thi Thuy Ha 4
48 [132] Sơn Tùng 4
49 [261] Lương Thị Thu Thảo 4
50 [885] Nguyễn Mạnh Việt 4
51 [348] NGUYEN THI NHU PHUONG 4
52 [248] Lâm Lê 4
53 [735] Lê Thị Thủy Tiên 4
54 [895] Sang Ho Thi 3
55 [353] Pham Thi Hien Thuong 3
56 [464] Hồ Thị Hươu 3
57 [254] Hà Thị Ngọc Anh 3
58 [741] Huynh Thi Thanh Truyen 3
59 [606] Nguyễn Thanh Thảo 3
60 [458] Hồ Khánh Huyền 3
61 [483] Bach Hoang Hai Trieu 3
62 [669] Lê Thị Thùy Nghi 3
63 [834] Nguyễn Minh Dũng 3
64 [379] La Thị Thanh Trúc 3
65 [903] Hồ Thị Hằng 3
66 [614] Trình Thị Thúy Hồng 3
67 [877] Phan Thuy Nhung 3
68 [396] Tran Thi Thuy Trang 3
69 [623] Nguyen Thi Huyen 3
70 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 3
71 [271] Thị Ngọc Mai Lê 3
72 [871] Y Âm 3
73 [817] NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 3
74 [826] Nguyễn Thị Tâm 3
75 [399] Phan Thị Ngọc Yến 3
76 [593] Lê Thị Minh Thư 3
77 [804] Đinh Bảo Châu Thi 3
78 [578] Nguyễn Võ Hồng Cường 3
79 [738] Phạm Văn Hùng 3
80 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 3
81 [278] Đại Nguyễn Tài 3
82 [807] Nguyễn Văn Tuấn 3
83 [809] LE PHI DUY 3
84 [875] DOAN THI DIEM HANG 3
85 [227] Quốc Vương Hà 2
86 [808] Lê Thị Bích quyên 2
87 [350] Nguyễn Lê Thùy Ngân 2
88 [272] Yến Trần 2
89 [488] Do Thi Kim Lanh 2
90 [605] Le Thi Ha 2
91 [361] Võ Hoàng Anh Thư 2
92 [055] Huỳnh Thị Minh Phương 2
93 [351] Nguyễn Thị Nguyệt 2
94 [365] Kiều Thị Thêm 2
95 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 2
96 [851] LE THI PHUONG 2
97 [865] Võ Thị Kim Lợi 2
98 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 2
99 [538] Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2
100 [355] Nguyen Thi Nhu Phuong 2
101 [880] Hoàng Anh Thư 2
102 [857] Doan Ngoc Han 2
103 [490] Nguyễn Thị Vân Trang 2
104 [594] TRAN THI THU HA 2
105 [469] Nguyễn Đoàn Ngọc Hậu 2
106 [242] Thảo Linh Nguyễn 2
107 [639] Phan Thi Ngoc Huyen 2
108 [414] Ho Thi Den 2
109 [309] Trần Minh Đại 2
110 [896] Trần Thị Mỹ 2
111 [373] Võ Thị Thu Nga 2
112 [898] Huyen Ho Mai 2
113 [512] Pham Thi Phuong Thanh 2
114 [546] Phạm Thị Thu Hằng 2
115 [742] HOANG THI NGAN CHAU 2
116 [400] Trần Trúc Quân 2
117 [855] BUI KIM CHI 2
118 [655] Nguyễn Thị Mỹ Lan 2
119 [059] Đặng Hồng Cam Vũ 2
120 [389] Trần Thị Hằng 2
121 [484] Le Thi Trinh 2
122 [463] DUONG THI YEN 2
123 [891] Phạm Phú Sĩ 2
124 [559] Trương Thị Quỳnh Ngân 2
125 [647] Nguyễn Dương Thế Phương 1
126 [527] Cổ Phạm Bảo Đạt 1
127 [874] Phan Luu Kim Chi 1
128 [595] Phonpasith Phonetavan 1
129 [849] Thảo nguyên Trần 1
130 [714] Lê Thị Hiền Thu 1
131 [733] Vu Thanh Hang 1
132 [407] Cao Thi Thanh 1
133 [876] Ho Anh Thien 1
134 [580] Trần Bích Hiền 1
135 [897] Nguyễn Minh Thư 1
136 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1
137 [810] CU THI CHI 1
138 [610] Hồ Châu Pha 1
139 [498] Nguyễn Thị Xinh 1
140 [831] NGUYEN THI PHUONG NHI 1
141 [457] NGUYỄN VĂN ANH 1
142 [597] Trần Phương Thảo 1
143 [412] Phạm Thị Thúy 1
144 [514] Trần Thị Hoa Kiều 1
145 [571] NGUYEN THI TRA MY 1
146 [229] Lý Võ Trần Ngọc Y 1
147 [520] Bui Thi Linh 1
148 [837] PHAM THI PHUONG HIEN 1
149 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
150 [459] Nguyen Viet Anh 1
151 [364] Nguyen Thi Hoai Thanh 1
152 [327] Nguyễn Thu Trà 1
153 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
154 [047] Hoàng Đăng Khoa 1
155 [894] Nguyen Thuy Van Phi 1
156 [357] Bui Thi Cam Nuong 1
157 [893] Phương Hảo Hảo 1
158 [812] Võ Thị Chúc Linh 1
159 [461] Dinh Duy Hung 1
160 [471] Nguyen Thi Huong Ly 1
161 [726] LÊ THỊ HOÀI 1
162 [300] Phương Nguyễn Thị Thu 1
163 [869] Nguyen Thuy Thanh Hien 1
164 [573] Hồ Thanh Phong 1
165 [668] Hoang Thi Vy hoangvythi3108@gmail.com 1
166 [843] Dang Ha My 1
167 [555] Tran Thi Tho 1
168 [280] Ngọc Dung Mai 1
169 [861] Khuat Thi Trang 1
170 [591] TONG THI NGOC HUONG 1
171 [481] Lê Thái Hoàn 1
172 [745] Sang Huynh Thi Ngoc 1
173 [816] TRAN TRONG TIN 1
174 [310] Nguyễn Quang Quỳnh Như 1
175 [075] ngô văn phúc lâm 1
176 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 1
177 [545] Nguyễn Thuỳ Trang 1
178 [587] Bùi Thanh Nga 1
179 [291] Hồ Thị Quỳnh Trang 1
180 [862] Pham Quoc Khanh 1
181 [840] Ho Thi Lan 1
182 [518] Lê Trần Nhật Tân 1
183 [163] Phan Nhan 1
184 [482] Cao Thi Thuy 1
185 [352] Vo Dinh Ngoc Huyen 1
186 [717] Đặng Văn Viễn 1
187 [531] Huỳnh Phương Linh 1
188 [232] Hồ Thị Diễm Quỳnh 1
189 [620] Duong Kim Ngan email: kimngan.duong.2006@gmail.com 1
190 [139] Tình Hoàng Thị 1
191 [881] Phạm Lê Na 1
192 [568] NGUYEN LE QUOC TRUNG 1
193 [683] Phan Thị Thu Hương 1
194 [492] Nguyễn Thị Hà Trang 1
195 [301] Huỳnh Thị Thanh Thủy 1
196 [222] Phuong Khanh Le 1
197 [486] Hoang Thi Huyen Linh 1
198 [211] Hồ Thị Thu Hà 1
199 [290] Văn Tùng Đinh 1
200 [267] Tường Linh 1
201 [884] Ho Thi Tai 1
202 [557] DUONG THI THAO NGUYEN 1
203 [878] Trinh Khanh Linh 1
204 [252] ngoc anh truong 1
205 [827] Nguyễn Thị Thảo 1
206 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
207 [666] Ngo Dao Ngoc Anh 1
208 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 1
209 [575] Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1
210 [740] Nguyen Thi Thanh Truc 1
211 [473] Phạm Thị Tiền 1
212 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
213 [689] Lê Thị Minh Liểu 1
214 [590] NGUYEN NHAT MINH 1
215 [853] Lê Thị Mai Hòa 1
216 [558] Nguyễn Thi Ngọc Quyên 1
217 [370] Phan Thi Thao Huyen 1
218 [090] Hồ Thị Thảo Nguyên 1
219 [243] Nhi Nguyen 1
220 [566] Nguyễn Phúc Minh 1
221 [134] Thị Lợi Nguyễn 1
222 [259] Nga Hồ 1
223 [609] Phung Thi Hanh 1
224 [734] Hoang Trung Quan 1