Ibiba Tamunominji

Nigeria

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
May 22 2022 36 40

Sessions

2022 2023 2024
25 5 15

Milestones

# Number of session Date
1 10 2022-09-05 00:41:58

Biography

Teacher Ibiba is from Rivers state of Nigeria. A female of 38 years old. Born in Portharcourt city, where she currently resides. A lawyer, an educator and a poet.

Testimonials

Updating

Focus of teaching

ESL

Students taught

# Student Number of session
1 [656] Hoàng Tuấn Minh 4
2 [878] Trinh Khanh Linh 2
3 [871] Y Âm 2
4 [877] Phan Thuy Nhung 1
5 [622] Doan Thi Thanh Tuyet 1
6 [667] Nguyễn Thị Ngọc Kiều 1
7 [830] Nguyễn Hoài Nam 1
8 [464] Hồ Thị Hươu 1
9 [717] Đặng Văn Viễn 1
10 [619] Le Thi Hiep 1
11 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 1
12 [615] Lê Trung Anh 1
13 [661] Trần Linh 1
14 [807] Nguyễn Văn Tuấn 1
15 [574] Vo Thi My Tuyet 1
16 [722] Bui Duy Khang 1
17 [609] Phung Thi Hanh 1
18 [467] Tăng Thị Sao Mai 1
19 [895] Sang Ho Thi 1
20 [720] Lê Thị Ánh Nguyệt 1
21 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
22 [669] Lê Thị Thùy Nghi 1
23 [893] Phương Hảo Hảo 1
24 [396] Tran Thi Thuy Trang 1
25 [637] Nguyễn Văn Vĩ 1
26 [885] Nguyễn Mạnh Việt 1
27 [531] Huỳnh Phương Linh 1
28 [735] Lê Thị Thủy Tiên 1
29 [680] Võ Thị Thủy Tiên 1
30 [890] TRAN LINH GIANG 1
31 [649] Ta Tran Hong Thao 1
32 [886] TRAN QUOC DAT 1
33 [652] NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG NAM 1
34 [635] Nguyễn Thị Thuý Hiền 1
35 [865] Võ Thị Kim Lợi 1
36 [145] Lê Truyền 1
37 [696] Phan Thi My Le 1
38 [678] Nguyễn Ngọc Thiên Ân 1
39 [853] Lê Thị Mai Hòa 1
40 [651] Nguyễn Thị Lệ Hồng 1